Regionalne Centrum Szkoleń Akademia Sp. z o.o.

Test  strony RCSA Rzeszów

--------   STRONA W BUDOWIE -------------------

 

 

Regionalne Centrum Szkoleń Akademia oferuje szeroki zakres szkoleń, seminariów i kursów adresowanych do pracowników administracji rządowej, samorządowej, firm oraz przedsiębiorstw.

Nasze szkolenia mają wymiar przede wszystkim praktyczny, a więc taki, który będzie odnosił się do wykonywanych przez pracowników zadań.

  • staramy się w pierwszej kolejności reagować na zmieniające się przepisy prawa, których wyjaśnienie oraz interpretacja ma zwykle kluczowe znaczenie dla stosowania prawa przez jednostki administracyjne.
  • w naszej ofercie znajdą Państwo szkolenia „miękkie” doskonalące umiejętności personalne, nieocenione dla kompetencji ogólnych pracowników oraz pracodawców, a także kursy przewidziane dla poszczególnych stanowisk, a wymagane przez prawo.
  • zapewniamy również dogodne warunki szkoleniowe: wygodne sale wykładowe, dostęp do urządzeń multimedialnych oraz obsługę cateringową.
  • chociaż nasze szkolenia mają zwykle charakter „otwarty” tj. dostępny dla każdej zainteresowanej osoby, jesteśmy gotowi organizować szkolenia „zamknięte”, w siedzibie jednostki zamawiającej lub w dowolnie wskazanym i uzgodnionym miejscu.
  • dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy kadrę najlepszych wykładowców. Są to wysokiej klasy specjaliści; pracownicy ministerstw oraz innych urzędów administracji publicznej szczebla centralnego jak i terenowego, wykładowcy wyższych uczelni oraz  inni doświadczeni praktycy.

Poniżej prezentujemy zakres naszych usług oraz zapraszamy do zapoznania się z naszą comiesięczną aktualną ofertą szkoleniową:

Poniżej prezentujemy zakres naszych usług oraz zapraszamy do zapoznania się z naszą comiesięczną aktualną ofertą szkoleniową:


- służba przygotowawcza w służbie cywilnej,
- prawo administracyjne oraz procedura administracyjna,
- prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, opieka społeczna,
- ochrona danych osobowych i informacja publiczna,
- ochrona środowiska,
- organizacja i zarządzanie, marketing i sztuka negocjacji,
- zamówienia publiczne,


- informatyka w administracji, organizacja i technika biurowa,
- bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ergonomia,
- rachunkowość i finanse administracji publicznej, prawo podatkowe, kontrola i audyt,
- prawo budowlane, gospodarka przestrzenna, gospodarka nieruchomościami,
- gospodarka komunalna i mieszkaniowa,

AKTUALNA OFERTA SZKOLENIOWA

- informatyka w administracji, organizacja i technika biurowa,

- bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ergonomia,

- rachunkowość i finanse administracji publicznej, prawo podatkowe, kontrola i audyt,

- prawo budowlane, gospodarka przestrzenna, gospodarka nieruchomościami

gospodarka komunalna i mieszkaniowa,
 
Chcemy aby w przyszłości RCSA sp. z o.o. było wiodącym ośrodkiem szkoleniowym...

W związku z likwidacją z dniem 1 września 2010 roku Regionalnego Centrum Szkolenia Administracji w Rzeszowie, na mocy przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz zarządzenia Nr 98/10 Wojewody Podkarpackiego z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie likwidacji Regionalnego Centrum Szkolenia Administracji w Rzeszowie, pracownicy zlikwidowanej jednostki postanowili kontunuować tradycje szkoleniowe RCSA w Rzeszowie, zakładając we wrześniu 2010 roku Regionalne Centrum Szkoleń Akademia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (RCSA sp. z o. o.).

Więcej…
 
Archiwum szkoleń

Dla państwa potrzeb zamieszczamy archiwum wszystkich szkoleń w formacie doc. i pdf. będą mogli państwo prześledzić harmonogram  szkoleń w ubiegłych miesiącach. Dostępne w Archiwum szkoleń

 

you are here: Home